C som i communityteaterLokalproducerat. Hanna Lekander, konstnärlig ledare för Örebro länsteaters communitybaserade projekt 14*teater, förklarar begreppen softcore och hardcore community.
Fördjupning [2008-11-07]

C som i communityteater

TEATERORD. Lägenhetsdans i Alby, tornedalsteater och hiphopberättelser från Vivalla. Communitybaserad teater växer – men är det en ny teaterform eller bara ett nytt namn på en gammal företeelse? Nummer pratar med några inblandade teaterarbetare.

Botkyrka Communityteater vill utgå från ”platsen, staden, förorten, huset, gatan, gården” och dess berättelser. Just nu kan man i Alby låna hem en lokalproducerad dansföreställning till sitt vardagsrum.
   I veckan arrangerade Länsteatern i Örebro och Nationella Dramaturgiatet ett seminarium om communitybaserad teater. Internationella namn på området var på plats tillsammans med bland andra Hanna Lekander, konstnärlig ledare för Örebro länsteaters eget communitybaserade projekt 14*teater.


För Hanna Lekander är det viktigt att var och en får uppfinna hur communityteater ska fungera för dem:
  – En community kan vara en fysisk plats eller en grupp – till exempel turkiska män i en stad – det viktiga är att det är en grupp som normalt inte är representerade i konst eller teater, vare sig som ämne eller utövare. Det finns dels det som teaterforskaren Eugene van Erven kallar softcore community där man som konstnär har en idé och närmar sig en grupp. Sedan finns det hardcore community där man går ut utan en idé och får idén i mötet. Det viktiga är att ha ett tydligt mål och göra det i relation till eller med den specifika gruppen.


Joakim Stenshäll, doktorand på Teaterhögskolan, ser Spelet om Norbergsstrejken, Jordcirkus, Tornedalsteatern och Angeredsteatern som svenska exempel på communitybaserad teater.
   Företeelsen är alltså inte ny i Sverige. Men begreppet är nytt, och även nätverket:
   – Alla har jobbat i egna, isolerade projekt. Det har medfört att den här typen av projekt ofta har haft låg status. Det som är häftigt nu är att vi samlas under en flagg och kopplas till det som pågår i hela världen, det höjer statusen. Man kan samlas, hjälpa varandra och bli bättre, säger Hanna Lekander.
   Seminariedagarna gav henne nya infallsvinklar:
   – Som när man möter Citizens’ Theatre i Glasgow, vår samarbetspartner, de arbetar med communityteater i ett nedgånget område med stora problem och har en ensemble bestående av dem som bor i området.


Malin Lagerlöf står för manus i 14*teaters nya uppsättning som går under arbetsnamnet Birdland. Hon är egentligen inte särskilt intresserad av communitybegreppet utan har jobbat med research på samma sätt som hon brukar.
   – Jag fick ett uppdrag från teatern att undersöka subkulturer under tre decennier. Under 1950-talet fanns en jazzklubb i teaterns källare, under 1970-tal och tidigt 1980-tal var det progg- och punkrörelsen i Baronbackarna, och nu är det hiphopen i Vivalla.
   Det finns likheter mellan de jazzfarbröder, punkare och hiphopare hon intervjuat:
   – Proggarna och punkarna tycker att hiphoparna fuskar när de laddar ner beats, de menar att det finns ett värde i att stå i en källare och lära sig ackord. Jazzfarbröderna tycker att allt efter jazzen är skräp och dunkadunka. Det finns stora likheter i de äldres blick på de yngre och de yngres blick på sig själva.


14*teater har fått sitt namn efter buss nummer 14 som går genom Baronbackarna och Vivalla:
   – Så fort man hör något om Vivalla är det något negativt, men när jag kom dit i samband med ett gästspel med Länsteatern mötte jag så mycket positivt, en massa lust och energi. Det är ett laddat område för hela Örebro, vi vill lyfta det området, säger Hanna Lekander.


 


FAKTA OCH LÄNKAR
14*teater är ett treårigt projekt som drivs av Länsteatern i Örebro. Första uppsättningen Medan du andas hade premiär förra hösten. I mars 2009 har den nya uppsättningen premiär.
Botkyrka Communityteater
Nationella dramaturgiatet

Malin Palmqvist

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare