Nyheter [2008-01-18]

Dubbel bosättning prövas

Snickare eller skådis? Olika branscher bedöms olika när det gäller dubbel bosättning. Men en dom i regeringsrätten kan förändra förutsättningarna för scenkonstnärlig personal som bor hemma och jobbar borta.

I drygt två och ett halvt år jobbade den i Göteborg bosatta skådespelaren på Helsingborgs stadsteater. Men när han i deklarationen ville ha avdrag för dubbel bosättning, drygt 60 000 kronor, blev det stopp. Skatteverket beviljade enbart avdrag för två år, eller knappa 40 000 kronor.
   Teaterförbundet har tidigare, för skådespelarens räkning, överklagat beslutet i såväl länsrätt som kammarrätt. Under 2008 kommer målet att prövas i högsta instans, regeringsrätten.


Enligt Skatteverket kan man, om man är sambo eller gift, högst få avdrag för dubbel bosättning i tre års tid. Men enligt Teaterförbundet är två år praxis:
   – Tidigare domar har gjort att avdrag för mer än två års tillfällig anställning på annan ort varit en närmast absolut gräns för avdrag i deklarationen – utom för verksamma i byggbranschen. För byggbranschen ser man annorlunda på frågan om bostadsort och tjänsteställe, säger Lars Åström, chef för Teaterförbundets förhandlingsavdelning på förbundets webbplats.
   Regeringsrättens dom kan alltså, enligt Teaterförbundet, innebära att scenkonstnärlig personal jämställs med byggnadsarbetare i skattehänseende.

Malin Palmqvist

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare