Flest kvinnor i chefsstolarnaMalin Axelsson tillträdde som konstnärlig ledare för Ung scen/öst under hösten 2009. Hon är en av alla chefer och konstnärliga ledare på Ledarskapslistan 2009, där Nummer har räknat kvinnor och män.
Nyheter [2009-11-03]

Flest kvinnor i chefsstolarna

TEATERCHEFER. För första gången någonsin leder fler kvinnor än män de svenska sceninstitutionerna, och fler kvinnor har det konstnärliga ledarskapet. Det visar Nummers senaste uppdatering av Ledarskapslistan, över chefer på nationella och regionala institutioner.

Som inledning av det nya teateråret 2009 presenterade Nummer en genomgång av chefskapet vid våra svenska sceninstitutioner, utifrån antalet kvinnor och män i ledarskapspositioner. Resultatet var överraskande.


I artikeln Allt fler kvinnor i chefsstolarna redovisade vi nämligen att det då visserligen var fler män än kvinnor som var chefer – 39 män och 37 kvinnor – men att fler kvinnor ensamma drog ledarskapslasset, 24 kvinnor hade ensamt ledarskap vid sin institution mot 15 män i samma situation. Och vad det gällde konstnärligt ledarskap översteg antalet kvinnorna med två personer: 33 kvinnor och 31 män.
   Vi konstaterade att jämställdheten förbättrats, antagligen på grund av utbildning, politik och möjligen – brist på pengar.


Sedan dess har chefer avgått, lämnat över eller sparkats, scener förändrats och chefskap försvunnit. Nummer tyckte därför det var dags att se över listan.
   Granskningen omfattar även denna gång institutioner med statligt kulturrådsanslag, och som endera är national-, läns- eller stadsteatrar. Inkluderats har också tre sceninstitutioner med bidrag från andra kulturrådsanslag: Orionteatern, Strindbergs Intima Teater och Giron Sámi Teáhter. En förutsättning är att institutionen har året runt-verksamhet. Totalt omfattas 53 scener.


Efter vår genomgång av Ledarskapslistan visar det sig att under året har för första gången någonsin svenska institutionsteatrar fått dels fler kvinnor än män till teaterchefer, dels fler kvinnor som konstnärliga ledare.
   Efter de chefsbyten som gjorts sedan årsskiftet – och med dem som är planerade fram till årsskiftet 2009/10 – är antalet kvinnor som chefar för teatrarna nu 34, och antalet män 31. Kvinnor som konstnärliga ledare finns vid 32 institutioner och dito män vid 24.


FAKTA: STATISTIKEN I PUNKTER
• Av totalt 65 chefer på 53 institutioner och underscener fördelar sig chefsposterna mellan kvinnor och män:
34 kvinnor/31 män


• 42 av institutionerna/underscenerna har ett ledarskap som består av en person, där fördelar sig posterna mellan kvinnor och män:
25 kvinnor/17 män


• 10 institutioner/underscener har delade ledarskap, där fördelar sig posterna mellan kvinnor och män:
8 leds av en man och en eller två kvinnor – Cirkus Cirkör, Göteborgs och Malmö stadsteatrar, Folkoperan, Kungliga Operan och Göteborgsoperan, Folkteatern i Göteborg och Orionteatern.
2 leds av två män – Folkteatrarna i Gävle och Smålands Musik & Teater
Ingen leds av två kvinnor.
Två scener leds av en och samma kvinna: Linda Zachrison är konstnärlig ledare och verksamhetschef för Stockholms stadsteaters scener C/o och Parkteatern (men Zachrison räknas bara en gång i statistiken).


• Av antalet chefer med titeln konstnärlig ledare på dessa institutioner/underscener fördelar sig posterna mellan kvinnor och män:
32 kvinnor/24 män
Två institutioner har både en man och en kvinna som konstnärliga ledare – Malmö stadsteater och Orionteatern.


• Efter de chefsbyten som gjorts sedan årsskiftet – och med dem som är planerade fram till årsskiftet 2009/10 – är det nu för första gången någonsin fler kvinnor som leder både institutionerna i sig (34 kvinnor/31 män) och det konstnärliga arbetet (32 kvinnor/24 män) vid de 53 scener och underscener som Nummer har granskat.


LÄNKAR
Ledarskapslistan 2009
Artikeln Allt fler kvinnor i chefsstolarna, januari 2009

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare