Nyheter [2010-06-15]

FP vill sortera bort skräpkultur

KULTURPOLITIK. Folkpartiet presenterade idag sitt kulturpolitiska program, rubricerat ”Bildning, nyskapande, kvalitet”. På scenkonstsidan finns mycket ”skräp” menar man och stads- och länsteatrar bör därför kunna bli av med sin statliga finansiering om de inte håller kvalitetsmåttet.

Arbetsgruppen bakom FP:s kulturpolitiska program, ”Bildning, nyskapande, kvalitet” är vice ordförande i riksdagens kulturutskott Christer Nylander, Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt och riksdagskandidaten och tidigare radioteaterchefen Jasenko Selimovic.
   Vid dagens presskonferens kallade Nylander Folkpartiets program ”ambitiösare än Alliansens”,  som presenterade sitt kulturmanifest häromveckan.


På scenkonstområdet finns också tydligare förslag än i Alliansens gemensamma manifest. Bland annat att ett nytt ”scenkonsthus” – operahus – ska byggas i Stockholm och finansieras ihop med näringslivet samt att kulturskaparnas villkor ska förbättras genom utbyggnad av Teater- Dans- och Musikallianserna. Men Folkpartiet kommer inte med några kulturpolitiska löften:
   – Vi lovar bara vad vi kan leverera, säger Christer Nylander.
Kulturskapares dåliga villkor förklarar partiet med ”att trösklarna in till yrket är mycket låga jämfört med andra arbetsmarknader för välutbildade”.


Folkpartiet vill också inrätta ett kvalitetsråd med expertis, gärna utifrån, som ska avgöra vilka som får anslag.


Ska kvalitetsråden fungera ungefär som Kulturrådets referensgrupper för den fria scenkonsten?
  
– Ja, men vi vill att kvalitetsbedömningen också spelar roll för resursfördelningen till institutioner, säger Jasenko Selimovic till Nummer.


Kan kvalitet bedömas objektivt?
  
– Absolut.


Kvaliteten ska få bort ”skräpet” säger du.  Finns det mycket skräp inom offentligfinansierad kultur?
  
– Ja, absolut, och statliga pengar ska gå till kvalitetskultur. 


Innebär Folkpartiets förslag att stads- och länsteatrar skulle kunna bli utan statliga anslag?
  
– Absolut. Idén är att den oberoende expertgruppen som bedömer kvalitet under tre år kan ta bort uppräkningar och anslag. Dessa fördelas sedan dels till dem som gör bra kvalitet, dels till de nyskapande, nykomlingarna. Vilket främjar dynamiken och kvaliteten.


Finns det exempel på läns- och stadsteatrar som idag inte borde ha statliga anslag?
  
– Ja.


Kan du nämna någon?
  
– Nej, när du sysslar med politik kan du inte nämna enskilda fall.


Vilka ska bedöma kvaliteten?
  
– Tjänstemän och experter.


Om man driver kvalitetsfrågan hårt inom den rådande manliga maktstrukturen kan det då inte få negativa konsekvenser för genus- och mångfaldsfrågorna?
  
– Det kan ha funnits en motsättning här tidigare, men idag är det oacceptabelt, säger Jasenko Selimovic


Slutligen ställer Nummer en fråga till Madeleine Sjöstedt, som offentligt polemiserat med hur regeringen vill genomföra koffertmodellen – att regionerna får bestämma mer över hur statliga kulturpengar ska användas. Folkpartiet vill, till skillnad från de andra i Alliansen, att färre län får prova på kofferten, att Stockholm undantas och att kontrollstationer införs.


Hur hårt driver ni den frågan inom Alliansen?
  
– Vi tycker frågan är väldigt viktig och driver på den extremt hårt, säger Madeleine Sjöstedt.


LÄNKAR

Folkpartiets kulturpolitiska program ”Bildning, nyskapande, kvalitet” (pdf)
Alliansens kulturpolitiska manifest
Jasenko Selimovics artikel om kvalitet  

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare