Fria teatern och BUS får kraftigt minskade bidragApan kramar om balettfröken i Mormors nucirkus som spelades på BUS, Barnens underjordiska scen, 2009. Men man kan inte överleva på teaterkramar allena.
Nyheter [2011-01-12]

Fria teatern och BUS får kraftigt minskade bidrag

frigruppspolitik. Stockholms stad fortskrider med en kulturpolitik som skär ned bidragen till de etablerade fria teatergrupperna och förstärker anslaget till projekt. Fria Teatern som byggt upp en bred och långsiktig verksamhet fasas nu ut ur bidragssystemet. Läs Nummers fortsatta bevakning av frigruppernas framtida villkor i ett nytt kulturpolitiskt klimat.

Stockholms stad fortsätter på den sedan 2010 inslagna vägen att skära ned de fria teatergruppernas verksamhetsstöd för att istället satsa på tillfälliga projekt. Det förslag till stöd för det fria kulturlivet som kulturförvaltningens nu lagt fram – och som kulturnämnden fattar beslut om den 18 januari – följer den politik kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) förordar, att omfördela de fria kulturpengarna för att, som hon sa i Nummer i november förra året, ”göra det möjligt för fler aktörer att kunna ta del av verksamhetsstödet”.


Förra året bantades bidragen till de fria teatergrupperna med tre -fem procent. I år blir nedskärningen större än så, men med den skillnaden att för 2011 föreslås inte att en procentsats skärs bort rakt över. Istället förordas att några utvalda verksamheter får halverat stöd – så kallat omställningsstöd – för att från 2012 bli helt utan pengar från Staden. Vilket är i linje med det Stockholms stads revisorer förordar i en utredning, att anslagen ska tidsbegränsas.


På scenkonstsidan halveras verksamhetsstödet till bland andra Fria Teatern (minus 760 000 kronor) och Barnens underjordiska scen (minus 380 000 kronor). 
   Anmärkningsvärt är halveringen av stödet till Fria Teatern som firade 40-årsjubileum förra året och i samband med det presenterade och genomförde flera både konstnärligt lyckade och kritikerrosade föreställningar för både barn- och ungdom och vuxna. Dessutom har Fria Teatern som förortsteater i Högdalen en geografiskt unik position i Stockholm där nästan alla scener ligger innanför tullarna.

I kulturförvaltningens motivering till att halvera Fria Teaterns stöd skriver man:

”Fria Teaterns verksamhet präglas sedan ett par år tillbaka av låg beläggning, låg förnyelsegrad och låg produktionsnivå. Verksamheten involverar inte närsamhället i tillräcklig grad och strävar inte efter samarbeten som fyller den centralt placerade teatern med det kultur- och samhällsengagemang som den har potential att göra. Sammantaget uppfattar förvaltningen att verksamheten har stagnerat och inte har en stark idé omkring framtida utveckling. Förvaltningen föreslår ett avslag med omställningsstöd för 2011”.
 
En motivering som på flera punkter redan ifrågasätts, bland annat av Svenska Dagbladets Lars Ring i dagens tidning. Men när Madeleine Sjöstedt talar med Nummer försvarar hon sig:
   – Ingen grupp kan automatiskt räkna med stöd från år till år. De som är på väg in måste också kunna få stöd, inte bara de som är inne i systemet. För mig är det inte ett problematiskt synsätt.

Och, tillägger hon:
   – Det måste vara lika chans för alla, inte bara en chans för de etablerade.


Samtidigt som verksamhetsstödet till det fria kulturlivet i verksamhetsplanen för 2011 minskar till runt 65 miljoner ökar projektstödet till det fria kulturlivet med fyra miljoner till totalt tio miljoner kronor. Två av de miljonerna är nya pengar, medan två miljoner tas från nämnda omfördelning.

Den nyinrättade Fonden för innovativ kultur – som tillsammans med den omdiskuterade och kritiserade kulturbonusen utgör de så kallade ”växtpengarna” – förstärks med en miljon kronor till totalt tolv miljoner.

På Teaterförbundet ställer man sig i dag starkt kritisk till Stockholms stads nya kulturpolitik: 
    – Att dra in anslaget till en väl fungerande förortsteater som Fria Teatern i Högdalen är ett slag inte bara mot den teatern utan mot alla fria professionella teater- och dansgrupper som vill bygga en kontinuerlig verksamhet, säger man i ett pressmeddelande.


RELATERAT OM FRIGRUPPERNAS FRAMTIDA VILLKOR PÅ NUMMER
Fria teatergrupper lågprioriteras 2011
Köldknäppsrisk i frigruppsvärlden 
Danslivet 2011: Färre får mer   
Färre fasta jobb  för scenkonsten

ÖVRIGT PÅ NUMMER
Birgitta Sundberg om Fria teatern i samband med jubileet 2009
Recension av Sanna kvinnor (Fria teatern)

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare