Nyheter [2009-04-20]

Inga kulturpengar i vårbudgeten

KULTURPOLITIK. Inga pengar till kulturen i regeringens vårbudget. Trots att få områden har så dåligt arbetsmarknadsläge som kulturen, trots Kulturrådets budgetäskanden, och att regeringen hittills inte har gjort mer än att höja a-kasseavgiften för yrkesverksamma.

I regeringens vårbudget nämns inte ens kulturen. Trots att få områden har så dåligt arbetsmarknadsläge just nu. Arbetsförmedlingen Kulturs februarisiffror visade 36,7 procent färre lediga jobb än året innan, 2 032 arbetslösa kulturarbetare – en ökning med 20,8 procent.
   Det ekonomiska läget har förvärrats sedan dess. ”Ett väldigt dramatiskt ekonomiskt läge”, sa finansminister Anders Borg i budgetdebatten.


Regeringen kunde ha stött sig på sin egen myndighet, Kulturrådet, som i sitt budgetunderlag begärde 339 miljoner ytterligare till kulturområdet (63 till scenkosten). Rådet föreslog förstärkning till frigrupperna med 25 miljoner, 20 miljoner på pensioner i väntan på en permanent lösning av pensionsproblematiken (som är under utredning), kompensation till institutionerna för dyrare utländska gästspel (15 miljoner), en säkring av Unga Klaras framtid med 3 miljoner, och kompensation till hårt ansträngda sceninstitutionsbudgetar fullt ut för pris- och löneökningar.


Resultatet av vårbudgeten återstår att se, men sannolikt får fler sparken från institutionerna och färre anställning hos frigrupperna.


 


LÄNKAR
Nummers artikel om Kulturrådets budgetäskande
Nummers artikel om Arbetsförmedlingen Kulturs arbetsmarknadsprognos

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare