Varje handling och rörelse utförs som om både dansarnas kroppar och de ompysslade växterna ständigt finkalibrerades på väg mot ett utopiskt tillstånd där allt smälter samman i Really Good Music. Foto: Juli Reinartz
Recensioner [2014-06-05]

Kroppslig utopi på odlingsbädden

Really Good Music av Julia Reinartz
Scen: MDT
Ort: Stockholm
Koreografi: Juli Reinartz i samarbete med Billy Bultheel, Emma Kim Hagdahl och Linnea Martinsson
Ljus: Chrisander Brun
Länk: MDT


RECENSION/DANS. Ett rum fyllt med växter, några speglar, lite musik och koncentrerat långsamma rörelser är några av de viktigaste ingredienserna i Really Good Music. Thomas Olsson har sett ett associationsrikt verk av Julia Reinartz ta plats på MDT.

Man kan säga att Really Good Music främst handlar om att förvandla eller stilisera någonting igenkännbart så mycket att det blir till någonting annat. Som om målet med föreställningen i det här fallet skulle vara att nå ett tillstånd där de till exempel nästan nakna kropparna utgör en helt naturlig och jämställd del av helheten och omgivningen. Överhuvudtaget kretsar Really Good Music lika mycket kring föreställningar och förväntningar som det som faktiskt sker just här och nu.

Det finns samtidigt något verkligt extatiskt i uttrycket hos de för kvällen tre dansarna.* Detta uttryck förstärks lika mycket som det förvrids när varje rörelse utförs precist utdragen som i slow motion. Det är som om det kraftfulla i dansarnas kroppar tydliggörs genom att uttrycket tonas ned så mycket som möjligt.

Juli Reinartz lyckas tillsammans med sina medskapare i Really Good Music göra vägen till de här tillstånden eller känslolägena minst lika fascinerande. Dansarna berättar, samtidigt som de hämtar den väntande publiken i foajén, om några av alla de naturvetenskapliga och musikaliska utgångspunkter de haft, som till exempel hur olika organismer eller växter bildar mönster eller om Sun Ra och hans musikaliska visioner. Publiken leds sedan genom MDT:s kontorslokaler in till det stora scenrummet innan vi uppmanas att sätta oss ned på någon lämplig plats mitt bland alla mer eller mindre doftande växter och odlingsbäddar.

Men det verkligt fascinerande är hur hela verket byggs upp bit för bit i en närmast rituell akt som rymmer lika mycket retro-utopiska visioner som populärkulturella referenser. Varje handling och rörelse utförs som om såväl dansarnas egna kroppar som de ompysslade växterna ständigt finkalibrerades på väg mot ett utopiskt tillstånd där allt smälter samman. Att Juli Reinartz, Billy Bultheel och Linnea Martinsson sedan inte når ända dit med Really Good Music spelar egentligen ingen roll eftersom det trots allt inte är det som är huvudsaken. Här handlar det om koncentrationen och förberedelserna på vägen dit. Det är i det flödet som Really Good Music uppstår.

* Emma Kim Hagdahl kunde ej vara med i onsdagskvällens föreställning som planerat på grund av en olyckshändelse.

Thomas Olsson

Share/Bookmark
Vilket betyg vill du ge föreställningen? (1 st)

För att sätta ditt betyg, för musen över Nummersymbolerna nedan och klicka på exempelvis symbol nummer 3 om du vill ge betyget 3.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare