Befrielsefronten

Teater: Örebro Länsteater
Scen: Örebro Teater och Stora Teatern, Norrköping
Premiärdatum: 2017-05-12
Premiärort: Örebro

Läs mer