Laina och fåglarna

Teater: Scenkonst Sörmland
Scen: Stockholm, Sörmland, Finland
Premiärdatum: 2017-03-23
Premiärort: Eskilstuna

Läs mer