Köldknäppsrisk i frigruppsvärldenStockholms fria grupperna väntar andäktigt på Kulturnämndens besked om anslagsfördelningen den 18 januari nästa år. Bilden är från Fria teaterns uppsättning av Sanna kvinnor.
Fördjupning [2010-11-26]

Köldknäppsrisk i frigruppsvärlden

ekonomi. Stockholms fria scenkonst ser ut att gå emot ytterligare nedskärningar 2011, trots år av frusna anslag. Men stadens kulturborgarråd pratar istället om att öppna upp för nya aktörer och propagerar för innovativa fonder, bonusar och kvalitet. Nummers Gert Lundstedt har gjort en rundringning.

I går kväll fattade Stockholms stadshus beslut om kulturbudgeten för 2011.    
   Uppräkningen blir minimal, en dryg procent till totalt 904,6 miljoner kronor. En vinnare kan Stockholms stadsteater tyckas vara som får en höjning av anslaget med tio miljoner kronor. Men då ska man inte glömma bort att det inte blir någon ytterligare höjning före 2014, att det är många år sedan teatern fick en anslagshöjning, att någon uppräkning för pris- och löneökningar inte görs, och att anslaget därmed i slutänden ändå urholkas raskt.

Men värre är situationen för frigrupperna. De blir inte bara utan höjningar och uppräkningar, utan mycket tyder på att Stockholms stad kommer att fortsätta på 2010 års inslagna väg med en allmän sänkning av frigruppsanslagen på tre till fem procent. Pengar som sedan omfördelas för att med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts (FP) ord ”göra det möjligt för fler aktörer att ta del av verksamhetsstöd”.

De fria grupperna går på knäna – en beskrivning som både Kulturrådets utredningar konstaterat, och fack- och arbetsgivareorganisationerna Teaterförbundet och Svensk Scenkonst instämmer i. För anslagen till den fria scenkonsten sänks inte bara av Stockholmspolitikerna, även staten urholkar sitt anslag och frigrupperna har därifrån under många år varken fått någon höjning eller uppräkning – så inte heller 2011.  
   Detta faktum tillsammans med att en mer projektinriktad och tillfällig kultur fortsätter i Stockholm talar för att etablerade grupper framöver kommer att fasas ut och försvinna. För i den kulturbudget som det fattas beslut om i går kväll står i direktiven till kulturnämnden – som gör den slutgiltiga fördelningen av pengarna till frigrupperna – att nämnden nu ska inleda arbetet med en ”översyn av verksamhetsstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Översynen ska lämna förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena”.


Madeleine Sjöstedt (FOTO: Pawel Flato)

När Nummer ringer kulturnämnden bekräftas bilden av ytterligare neddragningar för de fria grupper som idag har anslag från Stockholms stad. På Fonden för innovativ kultur  – en pusselbit i den nyinrättade ””incitamentstruktur” Madeleine Sjöstedt förordar, med en budget på 11 miljoner kronor, varav hälften används till den omdiskuterade och kritiserade kulturbonusen  – säger tjänsteman Monica Christensen:
   – Det pågår diskussioner att fortsätta på den inslagna vägen att omfördela pengar. Framför allt finns det för litet projektpengar, i år sju-åtta miljoner, medan verksamhetsstödet till det fria kulturlivet ligger på 64 miljoner.

I budgeten skriver Alliansens majoritet i Stockholm att ”Tillväxten i kultursektorn ökar genom den av kulturnämnden utformade politiken. När fler människor tar del av kulturlivet ökar tillväxten i sektorn och fler kulturarbetare har möjlighet att försörja sig på sina yrken”.
   På frågan hur det ska det gå till – om man samtidigt skär ned anslagen med tre till fem procent till infrastrukturen, till de teatrar som idag drar publiken – svarar Stockholms stads kulturdirektör Berit Svedberg:
   – Tanken hos politikerna är att de ska effektivisera sina verksamheter och hitta extra finansiärer vid sidan av stadens anslag.


Jasmine Wigartz-Göthman (FOTO: Lukas Göthman)   

Men en rundringning till några frigrupper visar att det inte är lätt att hitta de ”extra finansiärerna”. 
   – Vi har inte lyckats ordna ytterligare finansiärer, och har ett behov av ökat anslag, säger producenten på Teater Giljotin, Jasmine Wigartz-Göthman
   – Istället fick vi för några år sedan en hundraprocentig hyreshöjning. Pengar som går direkt in i en bostadsrättsförening. Här tar Stockholms stad inget ansvar, utan vi förväntas driva den frågan själva. Det är klart att det inte blir mycket pengar över till att producera teater med en hundraprocentig hyreshöjning.

Men Staden säger samtidigt att man värnar den fria scenkonsten som viktig för Stockholm och dess kulturliv?
   – Det rimmar falskt i mina öron. Man kanske vill bådadera, verksamhet och projekt, men i praktiken fungerar det inte för det finns inte pengar för både och.

Stockholms kulturborgarråd är nu också fastighetsborgarråd. Vad kan hon göra för att hålla hyrorna nere för lokaler som hyrs ut till kulturverksamhet – ett problem som inte bara är kommunalt utan nationellt och som regeringen nu utreder igen?
   Madeleine Sjöstedt avböjer att svara Nummer och meddelar genom sin pressekreterare att hon sitter fast i budgetdebatten.

Efter förra årets nedskärning och omfördelning av frigruppsanslagen med tre till fem procent bildade flera fria scener en arbetsgrupp och ett nätverk för att övertyga kulturborgarrådet om att den inslagna vägen inte skulle stimulera kulturlivet, som Sjöstedt hävdar, utan utarma det. Protesterna resulterade i att Sjöstedt i januari bjöd in nätverket till Stadshuset. Vid mötet presenterade gruppen en årsbudget för att beskriva hur den ekonomiska situationen och villkoren ser ut. Sjöstedt uttryckte förståelse och var positiv, hon sa att hon förstod att grupperna saknade pengar och hade dåliga villkor. Att de är viktiga för Stockholms stad. 
   Men hon presenterade även en idé för att göra om bidragssystemet. Ett förslag hon ville att grupperna skulle bearbeta och ge respons på. Förslaget handlade om att ha en starkare kvalitetsbedömning och en referensgrupp med internationella inslag. Det förslag som sedan i mångt och mycket blev Folkpartiets kulturutspel i valrörelsen och som den aspirerande riksdagsmannen och före detta chefen för Radioteatern, Jasenko Selimovic lobbade för på nationell nivå.

Men det var inte vad de i nätverket främst var intresserade av.
   – Vårt krav är att verksamhetsstödet ska ökas och vara rejält, och med årliga uppräkningar, säger Birgitta Sundberg på Fria Teatern, en av en de pådrivande frigrupperna inom nätverket.

Vad har hänt sedan mötena i våras, och vad har hänt med nätverket?
   – Sedan mötena i våras har vi inte hört av politikerna. Och vårt arbete har legat på is eftersom alla har fullt upp och jobbar hårt. Men vi hoppas att vi blir inbjudna till nya samtal med politikerna. Vi väntar på den inbjudan vi blivit lovade.

Nu väntar de fria grupperna på kulturnämndens besked om anslagsfördelningen den 18 januari. Men sedan vill man höra mer om – och framför allt delta i – arbetet med den utredning som ska leda fram till ett förslag för hur framtidens anslag ska fördelas. Frågor som nämnden kommer att vrida och vända på är om anslagen ska tidsbegränsas – vilket stadens revisorer förordat – om projektbidragen ska öka och de fasta anslagen minska, om kvalitet ska bli trollformeln för vem som får och inte får – och vem som i så fall ska avgöra vad kvalitet är.


Berit Svedberg (FOTO: Yanan Li)

Stockholms stads kulturdirektör Berit Svedberg bekräftar att frågorna att ta ställning till är många och hon lovar att vända på alla stenar.
   – Vi ska diskutera det mesta, och kommer att bjuda in de flesta under våren 2011 så att vi har ett väl förankrat förslag inför 2012. Det kommer inte att finnas en fråga som vi inte kommer att diskutera.
   Däremot vill hon inte säga någonting om 2011:
   – Jag kan inte svara annat än att vi diskuterar olika möjligheter och förslag inför fördelningen av bidrag avseende verksamhetsstöd och projekt 2011.

Diskuterar ni nya nedskärningar och omfördelningar för nästa år?
   – Det kan jag inte alls bekräfta. Vi diskuterar hur vi ska fördela bidragen

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare