Nyheter [2010-02-06]

Skådespelare har ångest

hälsa. Skådespelare är stressade, deprimerade och har problem med såväl hörsel som alkohol. Det visar en psykologenkät som gjorts vid Linköpings universitet med hjälp från Teaterförbundet.

Psykologen Charlotte Söderströms uppsats Den inbillade sjuke, hur mår du – en kartläggning av skådespelares psykiska och fysiska hälsa pekar på en hög frekvens av ångest, depression, stress och hörselskador bland svenska skådespelare. Dessutom är alkoholkonsumtionen hög.

Uppsatsen bygger på en enkät som gjorts med hjälp från Teaterförbundet. Av de drygt 2 200 skådespelare som fick enkäten via e-post svarade totalt 425. Vilket enligt Söderström är ett ”väldigt bra utfall”.

Svaren visar framför allt på höga och säkerställda siffror vad gäller ångest. Även känslan av stress uppvisar höga tal, ofta relaterat till arbetsvillkor och arbetslöshet. Arbetslöshetssiffrorna bland skådespelare har skjutit i höjden senaste ett och ett halvt åren och stressen av att vara arbetslös påverkar förstås hur man mår.
    – Många som uppgett att de har ett arbete betraktar sig samtidigt ändå som arbetssökande för att de vet att deras jobb snart tar slut, säger Söderström.

Enkätsvaren avslöjar även att skådespelare oftare dras med hörselproblem och har en hög alkoholkonsumtion. Men Söderström vill göra ytterligare studier innan hon drar några slutsatser på de områdena.


LÄS OCKSÅ:
Filter om Persbrandts avhopp
Hur mår skådespelarna?


Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare