Nyheter [2009-03-06]

Skånskt kulturliv i gungning

KULTURPOLITIK. Skånsk kultursponsring drabbas hårt när Sparbanksstiftelsen drar in bidrag och stipendier. Över 40 miljoner kronor mindre till kulturen i väntan på bättre tider. Regeringens förhoppningar om ett kulturliv byggt på sponsorpengar går kräftgång.

Sparbanksstiftelsen i Skåne gav enligt den senaste årsredovisningen (2007) 43 640 000 kronor till kulturlivet i Skåne. Exempelvis fick Unga Danskompaniet under Marie Brolin-Tanis ledning 1 miljon och Malmö Dramatiska Teater 500 000 för att utveckla barnteater, Dansstationen och Teater 23 fick 400 000 respektive 190 000 kronor. Absolut största bidragsmottagare var Drömmarnas Hus – som bland annat har scenkonst för barn i sin verksamhet – som fick hela 33 miljoner för 2008–2010.
   Stipendier på 3 miljoner delades också ut, bland annat till Teaterhögskolan och 50 000 vardera till dansgruppen Memory Wax och skådespelaren Sandra Huldt (Teater Terrier med flera).
   ”Ett rekordår”, sammanfattar stiftelsens ordförande Allan Karlsson i årsredovisningen. Men med finanskrisen blir 2009 däremot ett bottenrekord för stiftelsen vad gäller att stödja kultur och idrott, utbildning och forskning.


Sparbankstiftelsen som bildades 1991 blev så småningom delägare i nybildade Sparbanken Sverige AB som sedermera blev Swedbank. Sedan kom finans- och bankkrisen och Swedbank krisar mest av alla banker. Vid en nyemission i höstas tecknade Sparbanksstiftelsen aktier för 225 miljoner i Swedbank. Därmed tog kulturpengarna slut och så också de något fetare åren för Skånekulturen.
   Så sent som för ett halvår sedan gav stiftelsen klartecken för bidrag till ett 40-tal kulturevenemang, skriver Sydsvenska Dagbladet. Om pengarna kommer att utbetalas är osäkert men stiftelsen tror ”att alla beviljade bidrag betalas ut”.


Sparbanksstiftelsen är inte ensam i båten. Organisationen Kultur och Näringsliv, som försöker övertyga företag om att sponsra kultur, konstaterar nu enligt TT Spektra att 30 procent av företagen i samband med finanskrisen har förlorat viljan och förmågan att sponsra kultur.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har sedan hon tillträdde förordat dels sponsring, dels möjlighet för företag och enskilda att göra avdrag för gåvor och donationer. Men finansminister Anders Borg har inte låtit sig övertygas, och inte lär det bli lättare nu när statens underskott växer och växer i krisens och permitteringarnas spår.
   Då hjälper det nog inte ens att kulturutredningen är ”olydig” – som ordförande Eva Swartz Grimaldi uttryckte det – och föreslår regeringen att satsa på sponsring; att ”starka skäl” talar ”för att en förändring av befintliga regler i inkomstskattelagen bör göras”. Nej, om finansminister Borg inte kunde övertygas om sponsringens fördelar före krisen lär kulturutredningen knappast kunna övertyga honom om det nu när krisen är ett faktum.

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare