Synd om Stockholms fria kulturliv?Trots minskat stöd sätter Barnens underjordiska scen upp Det är synd om människorna under 2012.
Fördjupning [2012-01-10]

Synd om Stockholms fria kulturliv?

Stockholm. Införandet av nya stödregler för det fria kulturlivet i Stockholm orsakade häftiga diskussioner under förra året och debatterades också här i Nummer. I en serie artiklar sätter vi nu luppen på vad det nya stödsystemet kan komma att innebära. Mycket är ännu otydligt, men klart är att kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts utlovade nya miljoner till kultur varken är särskilt många eller särskilt nya.

Stockholms stads stöd till det fria kulturlivet hamnade i centrum 2011. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och alliansstyret i stadshuset hade bestämt sig för att ändra stödordningen för att ”få in nya aktörer” och ”höja kvaliteten” på kultur. En fingervisning om vad dessa formuleringar i praktiken innebär var att staden bland annat kraftigt skar ned stöden till etablerade frigrupper som Fria teatern och Barnens underjordiska scen, och att budgeten till Danscentrums dagliga träning för dansare drogs in.

Demonstrationerna och kritiken lät inte vänta på sig. Fria teatergrupper och enskilda kulturutövare, konstnärsorganisationer och politiker protesterade mot en ovilja att lyssna på kulturlivets synpunkter. Oron är stor för att kulturstödet successivt ska styras om från långsiktig verksamhet till programverksamhet byggd på tillfälliga projekt.

Beslutet om ett nytt stödsystem skulle fattas före sommaren, men i sista stund backade kulturborgarrådet och utlyste en efterfrågad remissomgång på kulturförvaltningens framlagda förslag. I väntan på nytt beslut i november gick Sjöstedt ut och lockade med 15 nya miljoner till det fria kulturlivet 2012. Den 8 november 2011 klubbades så den nya stödordningen, trots fortsatt missnöje från frigrupper och konstnärsorganisationer. Socialdemokraterna, som varit emot förslaget, ställde sig i detta läge plötsligt bakom det.

Med den nya stödordningen på plats bad Nummer om en intervju med kulturborgarrådet. Svaret drog ut på tiden, julledighet och långsemester kom emellan och Sjöstedt överlät sedan åt sin borgarrådssekreterare Jonas Uebel att svara på frågorna via mejl. Bakom svaren står också kulturborgarrådet.

Jonas Uebel

Hur sammanfattar du fördelarna med Stockholms stads nya kulturstöd jämfört med det tidigare?
  – I det nya kulturstödet läggs större vikt vid konstnärlig kvalitet och stöd kommer att kunna beviljas för fler år än tidigare, vilket ökar möjligheterna att bedriva långsiktig verksamhet. Man kommer också att kunna söka medel vid flera tillfällen under året och handläggningstiderna minskar.

Flera tunga instanser som Klys, Dramatikerförbundet och fria teatergrupper kritiserade förslaget för att öppna för ett politiker- och tjänstemannastyre som inte håller armslängds avstånd till det konstnärliga. Lyssnade ni på den kritiken? Och hur syns det i så fall i det nya kulturstödet?
  – All bidragsgivning måste givetvis föregås av att den som söker bidrag berättar vad man avser att använda medlen till. I det ser vi inget kontroversiellt. Vidare avskaffade vi efter valet 2006 det politiska kulturstödsutskottet, som hade stort inflytande över vem som skulle ta emot pengar och hur mycket man skulle få. I det nya kulturstödet får istället referensgrupperna större inflytande och vi ändrar även processen för hur referenspersonerna utses. Vad gäller referensgruppen var först tanken att personer själva skulle ansöka till den. Men efter kritik ändrades detta till ett nomineringsförfarande där bransch, enskilda individer och kulturförvaltningen nominerar kandidaterna. Kulturförvaltningen arbetar nu med referensgruppens slutliga utformning.

Apropå det kulturstödsutskott du nämner så har Socialdemokraterna lagt fram en begäran om att ”ett parlamentariskt utskott för beredning av Kulturstödet inom kulturnämnden återinrättas”. Hur ställer ni er till det?
  – Vi har som sagt avskaffat kulturstödsutskottet och har inga planer på att återinföra det.

Socialdemokraternas gruppledare i kulturnämnden, Anna-Greta Leijon, säger att hon har fått löfte från majoriteten om genomskinlighet i beslutsprocessen. Att det ska finnas motiveringar, och protokoll från referensgruppen. Stämmer det? Och är det muntliga eller skriftliga löften?
  – Det ska finnas tydligare dokumentation. En av de viktigaste förändringarna som framgår av tjänsteutlåtandet är ”förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens och förändrat arbetssätt inom kulturförvaltningen.”

Madeleine Sjöstedt har lovat Stockholms stads fria kulturliv 15 nya miljoner för 2012. Men 2,4 miljoner till Tensta konsthall är inte nya utan kommer från ett annat konto. Är det mer pengar av de 15 miljonerna som kommer från andra konton?
  – Det stämmer att samma summa som tidigare gick till Tensta konsthall via Järvalyftet nu går via kulturstödet. Det finns inga andra liknande exempel.

Men, erfar Nummer, från de 15 miljonerna ska man också dra av för att ingen uppräkning för pris- och löneökningar görs – vilket motsvarar cirka 2 miljoner – och att kulturförvaltningen har ett sparbeting på 18,1 miljoner. Så frågan är hur många nya miljoner det fria kulturlivet verkligen får?

Därtill ska läggas, påpekar kulturnämndens vice ordförande Ann Mari Engel (V), att stadsdelarnas budget för ”kultur och konsumentvägledning” 2012 krympt från 50 till 48,5 miljoner. Och eftersom pengarna dessutom får användas fritt gick, enligt Engel, 2011 endast runt 20 av de 50 miljonerna till kultur.

Slutligen Jonas Uebel, av de ”nya” miljonerna till Stockholms stads fria kulturliv har bara knappa 30 procent fördelats till verksamhetsstöd 2012.  Prioriterar Stockholms stad projektkultur framför verksamhet?
  – Målsättningen med medelstilldelningen är att ge medel där de gör som mest konstnärligt och kulturellt avtryck. Och om det är som projektmedel eller verksamhetsstöd är inte en särskilt intressant fråga.

Hur mycket av de ”nya” pengarna som verkligen kommer att fördelas förefaller trots allt vara en öppen fråga. I en intervju med SVT:s Kulturnyheterna apropå de utlovade ”nya” pengarna sa Madeleine Sjöstedt:
  – Eftersom det finns mycket pengar kan vi ge stöd till många. Men det är kvaliteten som avgör, inte hur mycket pengar som finns tillgängligt.

I MORGON frågar vi kulturnämndens ledande S-politiker Anna-Greta Leijon varför hennes parti plötsligt röstade med alliansen.

Tidigare artiklar om Stockholms fria kulturliv i Nummer:
”Konstnärliga kriterier måste stå högst på listan”
”Bidragspengarna öronmärkta”
Ny signal om Stockholmskulturen
Kulturstödsförslaget – ett luftslott
Bristande dialog ger inkonsekvent bidragsfördelning till fria teaterlivet           Kärleksbrev till frigrupperna
Tillfällig teater kanske den enda möjligheten”
<a href="Fria teatern och BUS får kraftigt minskade bidrag
Fria teatergrupper lågprioriteras 2011
Köldknäppsrisk i frigruppsvärlden 
Danslivet 2011: Färre får mer   
Färre fasta jobb  för scenkonsten

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare