Nyheter [2009-01-19]

Vänsterpartiet presenterar kulturprogram

KULTURPOLITIK. Vänsterpartiet presenterar det mest omfattande kulturpolitiska programmet av riksdagspartierna. Utöver en kulturlag vill man ha treåriga anslag för sceninstitutionerna, fördubblat belopp till frigrupperna och en dansscen i varje region.

Vänsterpartiet vill i likhet med Norges regering satsa på kulturen, om man efter nästa val får vara med och bilda regering. I en partimotion i höstas föreslog man 1 miljard – plus 10 procent – mer i kulturbudget. Nu har partiet lagt fram sitt 34-sidiga kulturpolitiska program ”Kulturkompassen”* med en ambitionsnivå högre än något annat riksdagsparti presenterat.


Varför skriver man då ett kulturprogram? Jo, förklarar man inledningsvis, för att ”kulturen är en avgörande del av demokratin”, och för att försvara den mot att bli betraktad som vilken vara som helst. Vänsterpartiet föreslår därför en kulturlag (som man har i Norge) som slår fast att kulturen ”i likhet med skolan, socialtjänsten eller försvaret” är ett offentligt ansvarsområde.
   Därefter går ”Kulturkompassen” igenom område för område och tar bland annat ingående upp mångfalds- och jämställdhetsfrågorna, den ekonomiska infrastrukturen (med alltifrån hyressättning av offentliga kulturlokaler till anslagen för institutioner och det fria kulturlivet), och hur konstnärernas villkor och försörjning ska tryggas utifrån osäkra arbetsförutsättningar – till exempel är inom scenkonsten drygt 70 procent frilansare.


På scenkonstområdet specifikt vill vänsterpartiet bland annat att anslagen blir treåriga (för att ge möjlighet till långsiktig planering), vidare att en nationell scen för barn- ungdomsteater skapas (man har tidigare föreslagit att Unga Klara får ett nationellt uppdrag för utveckling och forskning på området), att dansen får ett särskilt stöd till minst en scen i varje region, och att Teater- och Dansallianserna byggs ut för att ge scenens utövare trygghet och arbetsro.


Förutsättningarna för Vänsterpartiet att få gehör för sina krav inom samarbetet med socialdemokratin och miljöpartiet verkar finnas. Tidigare i höstas lovade nämligen Socialdemokraterna att göra kulturfrågan till en valfråga (läs artikeln om Socialdemokraternas kulturprogram).


 


* Programmet kommer att läggas ut på Vänsterpartiets webbplats i slutet på januari.

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare